OIKEISTOHALLITUS ON KYYKYTTÄNYT HEIKOMPIAAN

Suomessa hallitusvaltaa viimeiset 15 vuotta ovat käyttäneet hallitukset, joita ovat johtaneet keskustalaiset tai kokoomuslaiset pääministerit; Jäätteenmäki, Vanhanen, Kiviniemi, Katainen, Stubb ja nyt Sipilä. Oikeistohallituksen toteuttamaa nykypolitiikkaa voidaan kuvainnollisesti luonnehtia lauseella, että ”tie helvettiin on kivetty hallituksen teoilla”. Kansalaiset ovat joutuneet kyykytyksen kohteeksi. Monikaan kansalainen ei ole välttynyt hallituksen leikkauspolitiikan kielteisiltä vaikutuksilta ja joutunut näin virheellisen politiikan maksajiksi.

Maksajia ovat lapset, yksinhuoltajat ja lapsiperheet:

-päivähoitoa ja varhaiskasvatusta on eri-arvoistettu viemällä muun muassa työttömien lapsilta oikeus kokopäiväiseen päivähoitopaikkaan

-päivähoitomaksut on nostettu kohtuuttomalle tasolle ja päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja on kasvatettu.

Maksajia ovat koulutus, sivistys ja opiskelijat:

Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitukset ovat kohdistaneet korkeakouluihin ja ammatilliseen koulutukseen seitsemän vuoden aikana lähes puolentoista miljardin euron leikkaukset. Ammatillisessa koulutuksessa tämä on merkinnyt:

-1600 opettajan vähentämistä -opiskelupaikkojen vähentämistä -lähiopetuksen vähentämistä

-opiskelijoiden sysäämistä ilma perustietoja ja taitoja työpaikoille ”oppimaan”

-yhä suurempi osa nuorista on näin syrjäytetty oman elämänsä hallinnasta

-aikuiskoulutustuen kestoa lyhennetty neljällä kuukaudella 15 kuukauteen ja tuen perusosaa leikattiin 15 prosenttia

Myös opintotukia on leikattu suurelta joukolta opiskelijoista.

Hallitus on alistanut kyykytyspolitiikan maksajiksi myös työttömät ja silpputyöntekijät. Tämä on tapahtunut:

-työttömyyspäivärahaleikkauksin ja ansiosidonnaisen kestoa lyhentämällä

-työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan ja työelämäkokeiluun verhotulla orjatyöllä

-toteuttamalla monen työttömän osalta ns. aktiivimallin nimissä automaattisen päivärahaleikkurin.

Maksajia ovat myös sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat, siis kaikki me:

-oikeistohallitus on julkista hoiva- ja terveydenhuoltoa heikentämällä suosinut ylikansallisia hoiva- ja terveysjättejä jopa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kusannuksella

-vanhus- ja vammaispalveluja on heikennetty mm. kilpailuttamalla

-henkilökohtaista apua karsimalla -laitospaikkoja vähentämällä kodinhoidon resursseja lisäämättä -asumistukien heikennyksillä

-indeksikorotusten leikkaamisella -”pilottihankkeilla” ja ”valinnanvapauden” nimissä on lähdetty ajamaan julkista terveydenhuoltoa alas, vaikka ainoatakaan sote -lakia ole vielä säädetty.

Kyykytyspolitiikan maksajia ovat myös duunarit:

-hallituksen pakkolakiuhkailujen säestämänä solmitulla ns. kilpailukykysopimuksella siirrettiin työnantajamaksuja työntekijöiden maksettavaksi ja julkisten alojen lomarahoja leikattiin kolmanneksella

-koeaikaa on pidennetty ja irtisanomissuojaa pyritään heikentämään aluksi pienemmillä työpaikoilla

-kaiken aikaa hallitus hakee keinoja työantajien saneluvallan voimistamiseksi työpaikoilla työehtojen heikentämiseksi sekä palkkojen halpuuttamiseksi silpputyötä ja osa-aikaisuutta lisäämällä.

Tällaisen pöydän porvarihallitus on toimillaan kattanut tulevalle eduskunnalle ja hallitukselle. Tulevissa eduskuntavaaleissa hallituspuolueiden edustajat on syytä saattaa tilille tekosistaan. Tarvitaan muutos politiikkaan ja se ei ole mahdollista hallituspuolueita äänestämällä. Tällä maalla on varaa kurjistavan leikkauskierteen katkaisemiseen ja kansalaisten etujen mukaisiin uudistuksiin.

HÄVITTÄJIEN SIJAAN HOIVAA, TOIMEENTULOA JA KOULUTUSTA

Hyökkäyshävittäjien hankintaa ollaan satsaamassa kymmeniä miljardeja euroja – nämä rahat tulee sijoittaa hyödyntämään kansalaisten hyvinvointia

-palauttamalla varallisuusvero uudelleen käyttöön ja säätämällä pääomavero ansioveron tapaan progressiiviseksi saadaan valtion kassaan rahaa ja samalla tasattua tulonjakoa

-muita rahoituskeinoja ovat harmaan talouden kitkeminen sekä veropakolaisuuden ja verokeinottelun estäminen

-uutena verona tulee lisäksi ottaa käyttöön pörssi- eli finanssivero.

Näillä toimilla saadaan aikaan positiivinen kierre kansantalouteen. Tämä mahdollistaa myös työn tasaisemman jakamisen työaikaa lyhentämällä ja työttömyyden hoitoon nyt tehtävät miljardisatsaukset voidaan käyttää yhteiskunnan rakentamiseen. Maassamme tulee toteuttaa politiikan suunnanmuutos.

Rehtiliike -kansanliike tarjoaa Hämeen vaalipiirissä eduskuntavaaleissa mahdollisuuden muutokseen – rehdisti, vailla pelkoa vaalivilpistä!

Vaalivilppikone Häme on julkaistu osoitteessa: www.vaalivilppikone.fi

WWW.VAALIVILPPIKONE.FI