HEIKOMMAN PUOLELLA, AHNEUTTA VASTAAN!

Rehtiliike -kansanliike on lähtenyt Hämeessä eduskuntavaaleihin kolmella lahtelaisella ehdokkaalla. Ehdokkaalle perustettiin valitsijayhdistykset, jotka muodostavat valitsijayhdistysten yhteislistan, jonka nimeksi tuli Rehtiliike. Valtiollisissa vaaleissa valitsijayhdistyksen ehdokkaan taakse tulee kerätä vähintään sata allekirjoittajaa, joka tässä tapauksessa neljällä sadalla kannattajalla ylittyi reippaasti. Tällä kannattajamäärällä voisi kuntavaaleissa asettaa Lahdessa ja ympäristössä neljäkymmentä ehdokasta.

Rehtiliikkeen synnyn taustalla on Joukkovoima -kansanliikkeen neljävuotinen taistelu Sipilän oikeistohallituksen epäoikeudenmukaista leikkauspolitiikkaa vastaan. Tähän toimintaan ovat osallistuneet myös Rehtiliikkeen ehdokkaat ja aktiivit, jotka poliittisen liturgian sijaan aidosti toimivat muutoksen aikaansaamiseksi.

Seppo Korhonen on taustaltaan pitkän linjan metallityöläinen, yrittäjä sekä kone- ja metallialan opettaja, josta tehtävästä hän on nyt jäänyt eläkkeelle. Alkusyksystä Vasemmistoliiton lahtelainen järjestöväki asetti Seppo Korhosen suurimmalla äänimäärällä ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin, mutta kilpailevan ehdokkaan ”myyräntyöllä” jäsendemokratiaa ja vaalilakia uhmaten piirihallitus tyrmäsi ehdokkuuden.

Seppo toteaa, että hallituksen leikkauspolitiikka on kurittanut etenkin vanhuksia, vammaisia, eläkeläisiä, työttömiä, opiskelijoita, lapsiperheitä ja matalapalkka-alojen duunareita. Rehtiliikkeen kannattajakunta tulee koostumaan tästä tyytymättömästä ja muutosta haluavasta kansasta.

Seppo Korhonen on toiminut ensimäistä kautta lahden kaupunginvaltuustossa ja kaupungin tarkastuslautakunnassa. Hän on nostanut valtuustoaloitteilla ja valtuustokysymyksin käsittelyyn sellaisia kuntalaisille tärkeitä asioita, mistä kuntakoneisto ja muut valtuutetut ovat vaienneet. Tällaisia asioita ovat mm. kaupungin ja hyvinvointiyhtymän aggressiivinen ja lain vastainen perintä, perintäbisneksen käyttö perinnässä, vanhusten ja vammaisten hoiva ja avustaja-asiat, köyhyyden poistaminen sekä korruption kitkeminen.

Kehitys perus- ja ammattiopetuksessa on huolestuttavaa. Peruskouluissa käyttöönotettu ns. inkluusiomalli on jättänyt monet tukea oppimisessaan tarvitsevat erilaiset oppijat vaille apua. Tämän seurauksena moni jää jälkeen opetuksessa ja he saavat muita huonommat lähtökohdat elämään. Toinen kirosana on ”ammatillisen koulutuksen reformi”, joka on johtanut lähiopetuksen radikaaliin vähenemiseen. Tällöin tiedot ja taidot jäävät puutteellisiksi sekä koulutuspolku ylemmän asteen koulutukseen katkeaa.

Taisto Ohtonen on ammatiltaan kirvesmies ja toimii tällä hetkellä lahtelaisen ammattiosastonsa puheenjohtajana. Nyt hän on mukana Rehtiliikkeessä palkansaajapuolen edustajana. Toiminta ammattiyhdistysliikkeessä on hänelle itsestään selvää, sillä muulla tavoin työväki ei voi puolustaa etujaan ja oikeuksiaan.

Taisto kantaa huolta työttömyysturvan leikkauksista ja paikallisen sopimisen uhkaksi työehtojen murentamiselle. Työttömyysturvan leikkauksiin kehitetty ns. aktiivimalli tulee ehdottomasti kumota. Samoin kiky -sopimuksella tapahtunut työnantajamaksujen siirto enenevästi duunareiden maksettavaksi tulee peruuttaa. Lahden huono työllisyystilanne huolettaa, sillä pitkän työttömyysjakson seurauksena syrjäytymisriski kasvaa.

Työvoiman vapaa liikkuminen EU -maiden ulkopuolelta saattaa Ohtosen mukaan muuttua holtittomaksi ja kontrolloimattomaksi, jolloin syntyisi halpatyövoiman markkinat useille aloille. Yhdellä palkkatyöllä tulee Suomessa pärjätä. Taisto peräänkuuluttaa ihmisten osallistumista ja toivoo, että eduskuntavaaleissa äänestysaktiivisuus kasvaa ja työväki, työttömät sekä yhteiskunnan heikompiosaiset lähtisivät vaaliuurnille.

Ritva Sorvali on Lahden kaupunginteatterin näyttelijä. Aiemmin hän on ollut perustamassa Lahteen Vanha Juko Teatteria toimien siinä 15 vuotta. Hänet valittiin vuoden naisnäyttelijäksi v. 2010.

Ritvalle tärkeitä asioita ovat kulttuuri, koulutus, vanhusten- ja lastenhoito sekä rauhanasiat, joista hänellä on selkeät mielipiteet. Kulttuuria tulee tukea siksi, että kaikilla voivat siitä nauttia. Tutkimukset osoittavat, että kulttuuria monipuolisesti harrastavat voivat henkisesti ja fyysisesti paremmin kuin he, jotka syystä tai toisesta pääse siitä nauttimaan.

Vanhusten laitos- ja kotihoidon nykytila huolestuttaa ja siksi asian tilan kohentamiseen tulee panostaa. Samoin lastenhoitoon on saatava lisäresursseja ja hoitohenkilökuntaa.

Sipilän hallituksen toimeenpanemat koulutusleikkaukset huolestuttavat. Ne jo uhkaavat suomalaisten kansainvälisestikin tunnettua korkeaa koulutustasoa. Maahanmuuttaja-asiaan Ritvalla on selkeä kanta, apua tarvitsevia on autettava. Heidän kotouttamisessa on puutteita ja heidät tulee nykyistä paremmin mukaan yhteiskuntaan mm. suomenkielen taitoa kehittämällä.

Suomi ei tarvitse uusia hävittäjiä. Hävittäjärahoista liikenisi iso siivu suomalaisille senioreille ja heidän asianmukaiseen hoitoon.

Vaalivilppikone Häme on julkaistu osoitteessa: www.vaalivilppikone.fi

WWW.VAALIVILPPIKONE.FI